tinserwis

Użytkownik forum
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. ABC Płyta Statyka i wymiarowanie wg PN-EN 1992-1-1:2008 z ugięciami płyt zarysowanych, ugięcia od skurczu, warunki ppoż. przy wymiarowaniu, dynamika (częstości i postacie drgań własnych). Program pozwala rozwiązać i zaprojektować: - żelbetowe stropy wielopolowe, dowolnie ukształtowane i perforowane, o stałej i zmiennej grubości, - stropy monolityczne z uwzględnieniem współpracy belek, ścian i słupów podpierających, - fundamenty płytowe, rusztowe, o stałej i zmiennej grubości, na podłożu sprężystym o obszarowo zmiennych parametrach ABC Tarcza rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne w tym w