Interpretacja poleceń


Recommended Posts

Znikająca możliwość przewijania poleceń w pasku linii poleceń ma miejsce, gdy uruchomione polecenia następujące po sobie, są wprowadzone w jednej linii.

Przykład:

(command "_.layer" "_set" "0" "")(command "_line")

To samo wywołane na zasadzie:

(command "_.layer" "_set" "0" "") ENTER
(command "_line")

zadziała bez problemu.

Ogólnie kod programu może mieć zbliżoną strukturę np.

(defun Nazwa_Funkcji ()
  (setq a (Funkcja_1))
  (if (equal a 1)
    (command "_line")
    (command "_circle")
  )
)

gdzie Funkcja_1 posiada w swojej strukturze np. tworzenie warstwy z polecenia "command". Takie przypadki uniemożliwiają przeglądanie historii poleceń (przewijanie strzałkami), co skutkuje tym, że każde następne jakie chcemy uruchomić, musimy wpisywać z ręki.

Co ciekawe:

w chwili gdy już pojawi się problem z historią, to jest on aktywny tylko w chwili gdy chcemy uruchomić polecenie, ale gdy już wpiszemy z ręki np.

(command "_line") i wówczas zaczniemy używać strzałek (na klawiaturze), to wówczas wszystkie wcześniej użyte polecenia, są wyświetlane...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...