Nowa #14 wersja nakładek e-CAD - darmowa aktualizacja!


e_CAD

Recommended Posts

Nowa (bardzo duża i rozbudowana) 14 wersja nakładek e-CAD - darmowa aktualizacja!

Z przyjemnością Państwa informujemy, że pojawiła się najnowsza wersja nakładek branżowych e-CAD #14 dla Budownictwa, która z powodzeniem współpracuje z najnowszym 32 i 64-bitowym ZWCAD® 2017-2018 w wersji Professional, Architecture, Mechanical.

Jest to Aktualizacja za darmo! Zgodnie z Polityką e-CAD® , Klienci e-CAD wszystkie aktualizacje dostają gratis!
Wszyscy nasi Klienci którzy posiadają już licencje nakładek e-CAD dla wyszczególnionych poniżej programów, mogą całkowicie za darmo i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów pobrać z działu Aktualizacje (na stronie www.e-cad.pl) i używać ich najnowszą wersję.
- ZWCAD® Classic
- ZWCAD® 2017 Professional
- ZWCAD® 2018 Professional
- ZWCAD® 2017/2018 Architecture
- ZWCAD® 2017/2018 Mechanical

 

Poniżej specyfikacja wersji e-CAD 14:

NOWE     
e-CAD Żelbet

    - nowe narzędzia:
         + Usuń zbrojenie poglądowe
         + Oblicz długość pręta w widoku po konturze zewnętrznym
         + Szukaj identycznych opisów prętów
         + Rysuj średnice rolek gięcia na pręcie w widoku
         + Rysuj promienie rolek gięcia na pręcie w widoku
         + Wymiarowanie kątów ramion wewnątrz pręta w widoku
         + Wymiarowanie kątów ramion na zewnątrz pręta w widoku
         + Pręt w widoku uproszczony prosty
         + Rysuj dowolne strzemię
         + Renumeracja identycznych opisów prętów
         + Szukaj prętów o zadanych parametrach długości
         + Szukaj opisów prętów o zadanych parametrach długości
    - w poniższych narzędziach dodano możliwość rysowania całego zakresu zbrojenia (poglądowego) na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie:
         + Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
         + Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
         + Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
         + Prętowe dyble U do płyt/ścian
    - w poniższych narzędziach dodano możliwość wyboru typu znacznika zakończenia linii wyznaczającej zakres zbrojenia (strzałka, architektoniczny, znacznik zdefiniowany przez użytkownika), oraz dodano możliwość grupowania oznaczeń zakresów zbrojeń:
         + Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
         + Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
         + Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
         + Prętowe dyble U do płyt/ścian
         + Pręty proste do płyt z zakładami
    - w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów:
         + Wstaw niezliczalny opis pręta
         + Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
    - w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów, oraz dodano możliwość kreślenia odnośników w 3 układach graficznych (pajączek, odnośniki prostopadłe, odnośniki skośne):
         + Wstaw opis wielu prętów w przekroju
         + Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
    - w narzędziu  Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion dodano możliwość wpisania dowolnego komunikatu (np.: długości elementu w metrach bieżących [mb]), który wyświetlany jest w opisie Pozycji Nadrzędnej na rysunku
    - w narzędziu  Ława fundamentowa dodano możliwość podawania w oknie dialogowym długości ławy fundamentowej - l, dodatku na zakłady dla prętów podłużnych w [%] i otuliny - c, oraz kreślenie i opisywanie wyciągniętych prętów podłużnych, co czyni to narzędzie w pełni kompletnym

NOWE     
e-CAD Żelbet Siatki

    - nowe narzędzia:
         + Szukaj identycznych opisów siatek
         + Opis niezliczalny siatki
         + Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego siatki
         + Renumeracja identycznych opisów siatek
    - w oknie dialogowym makra  Siatki dodano możliwość podawania ilości siatek, która wyświetlana jest również w opisach siatek na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie, oraz sumowana w zestawieniach siatek
    - w narzędziu  Rysuj siatkę dodano możliwość grupowania rysowanych elementów

NOWE     
e-CAD Stal

    - nowe narzędzia:
         + Rysuj przekrój kształtownika z widoku kształtownika
         + Wstaw przekrój kształtownika w widok kształtownika
         + Wytnij w widoku
         + Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte
         + Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte niewycięte części
         + Oznacz przekrój i widok jako ukryty
         + Szukaj identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników
         + Uaktualnij długość opisu kształtownika, blachy, płaskownika
         + Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty
         + Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika
         + Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników

NOWE     
e-CAD Stal Śruby

    - nowe narzędzia:
         + Szukaj identycznych opisów śrub
         + Renumeracja identycznych opisów śrub

NOWE     
e-CAD Drewno

    - nowe narzędzia:
         + Szukaj identycznych opisów elementów drewnianych
         + Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych

NOWE     
e-CAD Podstawowy

    - nowe narzędzia:
         + Wyrównaj położenie obiektów
         + Ramka(i) wokół obiektu(ów)
         + Rysuj wiele odnośników z opisami
         + Nadaj typu zakończenia odnośnikom
    - w narzędziu  Sumuj wartości liczbowe w tekstach dodano okno edycyjne z wyświetlanym wynikiem sumowania i z możliwością kopiowania go bezpośrednio do schowka systemu Windows®, lub z możliwością zapisania go w dowolnie wskazanym obiekcie tekstowym
    - w narzędziu  Odnośnik z opisami przebudowano okno dialogowe i zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów

NOWE     
e-CAD Pręty Kodowane

    - nowe narzędzia:
         + Szukaj identycznych opisów prętów kodowanych
         + Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych

ZMIENIONE     
e-CAD Żelbet

    - w narzędziu  Rysuj ścianę oporową typu L umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w1, w2, w3, w4
    - w narzędziu  Rysuj ścianę oporową typu T umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w2, w3
    - w narzędziu  Szukanie opisów prętów i strzemion zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
    - w narzędziu  Rysuj pręt w widoku ujednolicono sposób uwzględniania wszystkich 3 otulin (lewej, środkowej, prawej), które teraz liczone są do gabarytu pręta, mogą być ujemne, oraz umożliwiono uwzględnianie otulin również w prętach bez haków
    - w narzędziu  Rysuj pręt w widoku poprawiono interfejs okna dialogowego na bardziej czytelny i intuicyjny oraz usprawniono walidację wprowadzanych danych
    - w poniższych narzędziach wyeliminowano komunikat "Wskazany obiekt nie jest prętem", który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie:
         + Wymiarowanie dokładne osiowe pręta w widoku
         + Wymiarowanie uproszczone osiowe pręta w widoku
         + Wymiarowanie uproszczone po konturze pręta w widoku
    - ujednolicono regułę skalowania (między innymi w zależności od średnicy pręta) pomocniczych okręgów wskazujących (rysowanych przez różne narzędzia i makra), występujących między innymi na prętach
    - ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym  Wstaw opis pręta
    - ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym  Edycja opisu pręta
    - w poniższych narzędziach umożliwiono zapamiętywanie/zapisywanie w oknie dialogowym wartości pola Numeru pręta:
         + Wstaw niezliczalny opis pręta
         + Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
         + Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
    - w narzędziu  Edycja ilości zakresu zbrojenia płyty żelbetowej umożliwiono obsługę wszystkich opisów prętów w których występuje odległość pomiędzy prętami (jest to 5 opisów prętów spośród 8 dostępnych)
    - w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
         + Wstaw opis pręta
         + Wstaw opis wielu prętów w przekroju
    - we wszystkich makrach wszystkie rysowane linie odnośników opisów prętów (zliczalnych i niezliczalnych) zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
    - w narzędziach  Wstaw strzemię i  Wstaw strzemię poprzez wskazanie punktów na ekranie zmodyfikowano nieznacznie okno dialogowe i w przypadku niektórych strzemion w celach estetycznych wymuszono wymiarowanie takich samych ramion tym samym wymiarem (pomimo tego, że w rzeczywistości może być ono np. odgięte i jego realna długość może być nieco inna)
    - przebudowano okno dialogowe narzędzia  Wstaw opis pręta
    - w narzędziu  Rysuj ławę fundamentową umożliwiono wrysowanie rysunku z odznaczonym polem wymiaruj strzemiona, czyli bez opisanego i zwymiarowanego zbrojenia na boku
    - w narzędziu  Rysuj przekrój poziomy przez ścianę usprawniono wypisywanie rozstawu pomiędzy prętami w opisach wykazu zbrojenia
    - w narzędziu  Wstaw opis wielu prętów w przekroju umożliwiono pobieranie do okna dialogowego długości z zaznaczonych prętów do opisu
    - w poniższych narzędziach zmieniono szraf kreskowania betonu podkładowego na CONCRE (w tych programach CAD, w których on występuje):
         + Rysuj beton podkładowy
         + Rysuj stopę fundamentową

ZMIENIONE     
e-CAD Żelbet Siatki

    - w narzędziu  Szukanie opisów siatek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
    - w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu siatek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu

ZMIENIONE     
e-CAD Stal

    - zmodyfikowano wstawianie przekrojów kształtowników T i TB względem punktu przecięcia się osi
    - zmodyfikowano widoczność linii w widoku prawym i lewym kształtownika LK
    - zmodyfikowano widoczność linii w widoku górnym i dolnym kształtownika Z4
    - w narzędziu  Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
    - w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisów kształtowników, blach, płaskowników przez użytkownika, całą ich interpretację graficzną przeniesiono do plików DWG z definicją opisów
    - delikatnie zmodyfikowano wymiary opisów: kształtowników, blach, płaskowników
    - w narzędziu  Opis kształtownika, blachy, płaskownika wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
    - przebudowano okno dialogowe narzędzia  Wstaw opis kształtownika, blachy, płaskownika

ZMIENIONE     
e-CAD Stal Śruby

    - w narzędziu  Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
    - w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu śrub, nakrętek, podkładek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu
    - delikatnie zmodyfikowano wymiary wyglądu opisów: śrub, nakrętek, podkładek
    - w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
         + Śruby w przekroju bocznym
         + Śruby w widoku z góry

ZMIENIONE     
e-CAD Drewno

    - w narzędziu  Szukanie opisów elementów drewnianych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
    - w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
         + Opis pojedynczego elementu drewnianego
         + Opis złożonego elementu drewnianego
         + Opis okrągłego elementu drewnianego
         + Opis niezliczalny pojedynczego elementu drewnianego
         + Opis niezliczalny złożonego elementu drewnianego
         + Opis niezliczalny okrągłego elementu drewnianego

ZMIENIONE     
e-CAD Podstawowy

    - ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym  Oznaczenie skarpy o nachyleniu <50%
    - w narzędziu  Opis osi usprawniono (dla niektórych CADów) wrysowywanie symboli na końcach osi
    - zmodyfikowano okno dialogowe  Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
    - w oknie  Konfiguracja dodano sprytną "podpowiadaczkę", która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm - 0], [cm - 1], [dm - 2], [m - 3]
    - w oknie  Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
    - uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

ZMIENIONE     
e-CAD Pręty Kodowane

    - w narzędziu  Szukanie opisów prętów kodowanych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
    - w narzędziu  Wymiarowanie uproszczone po konturze zewnętrznym pręta kodowanego, wyeliminowano komunikat "Wskazany obiekt nie jest prętem", który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie
    - zmodyfikowano okno dialogowe  Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
    - w oknie  Konfiguracja dodano sprytną "podpowiadaczkę", która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm - 0], [cm - 1], [dm - 2], [m - 3]
    - w oknie  Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
    - uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

ZMIENIONE     
wszystkie moduły e-CAD

    - doprecyzowano prezentowanie wartości wymiarów w stylach wymiarowych e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] - 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] - 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] - 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] - 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
    - doprecyzowano prezentowanie wartości liczbowych (np.: długości prętów, itd.) generowanych przez nakładki i makra e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] - 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] - 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] - 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] - 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
    - ustandaryzowano nazwy plików graficznych z ikonami menu e-CAD

 

Edited by e_CAD
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...