niuniuni

Użytkownik forum
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

  1. jesli w jednej warstwie jest kilka kresek to kazda kreska powinna byc w kolejnej linii.
  2. Wlasciwie dlugosc calkowita elementow warstwy nie jest i potrzebna. Teraz zauwazylem, ze ten skrypt nie zupelnie odzwierciedla to czego poszukuje. Zalezy mi na takiej tabelce: linia1 - > warstwalinii1 - > kolorlinii1 -> dlugosclinii1 (ewentualnie) linia2 - > warstwalinii2 - > kolorlinii2 -> dlugosclinii2 (ewentualnie) linia3 - > warstwalinii3 - > kolorlinii3 -> dlugosclinii3 (ewentualnie) Tak wiec sumowanie nie jest konieczne, choc w ostateczniosci moge stworzyc kazda linie na odrebnej warstwie i wtedy zaproponowana przez Perlona tabelka tez by byla ok.
  3. Witam, Na wstepie powiem, ze mam znikome pojecie o programowaniu w lispie. Mam pewne podstawy VBA, ale widze, ze lisp to zupelnie inna para kaloszy. Chcialbym zmodyfikowac lekko kod, ktory znalazlem na tej stronie. Ten skrypt generuje tabelke z wartwa i dlugoscia wczesniej wybranych elementow. Dziala bardzo dobrze, jednak ja potrzebuje zamiast dlugosci, kolor objektu. Nie chodzi mi tu o kolor warstwy, a obiektu. Zupelnie nie widze w kodzie, ktora czesc odpowiada za zwrocenie dlugosci linii. Czy ktos z szanownych forumowiczow orientuje sie w jaki sposob moglbym dokonac powyzszej zmiany w kodzie? (defun C:LAYLENGTH ( / *error* acdoc ss p i e a d l) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark acdoc) (defun *error* (msg) (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*CANCEL*,*QUIT*,*BREAK*,*EXIT*")) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (if (= 8 (logand (getvar 'undoctl) 8)) (vla-endundomark acdoc) ) (princ) ) (if (and (setq ss (ssget ":L" '((0 . "LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE")))) (setq p (getpoint "\nTable scale depend on annotation scale.\nSpecify table insert point: ")) ) (progn (repeat (setq i (sslength ss)) (setq e (ssname ss (setq i (1- i))) a (cdr (assoc 8 (entget e))) d (vlax-curve-getdistatparam e (vlax-curve-getendparam e)) ) (if (setq o (assoc a l)) (setq l (subst (list a (+ (cadr o) d)) o l)) (setq l (cons (list a d) l)) ) ) (setq l (vl-sort l '(lambda (a b) (< (car a) (car b))))) (insert_table l p) ) ) (*error* nil) (princ) ) (defun insert_table (lst pct / tab row col ht i n space) (setq space (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'PaperSpace 'ModelSpace)) ht (/ 2.5 (cond ((getvar 'cannoscalevalue)) (1.0))) pct (trans pct 1 0) n (trans '(1 0 0) 1 0 T) tab (setq tab (vla-addtable space (vlax-3d-point pct) (+ 2 (length lst)) (length (car lst)) (* 2.5 ht) ht)) ) (vlax-put tab 'direction n) (mapcar (function (lambda (rowType) (vla-SetTextStyle tab rowType (getvar 'textstyle)) (vla-SetTextHeight tab rowType ht) ) ) '(2 4 1) ) (vla-put-HorzCellMargin tab (* 0.14 ht)) (vla-put-VertCellMargin tab (* 0.14 ht)) (setq lst (cons (mapcar '(lambda (a) (strcat "Col" (itoa (1+ (vl-position a (car lst)))))) (car lst)) lst)) (setq i 0) (foreach col (apply 'mapcar (cons 'list lst)) (vla-SetColumnWidth tab i (apply 'max (mapcar '(lambda (x) ((lambda (txb) (+ (abs (- (caadr txb) (caar txb))) (* 2.0 ht))) (textbox (list (cons 1 (vl-princ-to-string x)) (cons 7 (getvar 'textstyle)) (cons 40 ht))) ) ) col ) ) ) (setq i (1+ i)) ) (setq lst (cons '("TITLE") lst)) (setq row 0) (foreach r lst (setq col 0) (vla-SetRowHeight tab row (* 1.5 ht)) (foreach c r (vla-SetText tab row col (if (numberp c) (rtos c) (vl-princ-to-string c))) (setq col (1+ col)) ) (setq row (1+ row)) ) )