Martin_S

Co warto udoskonalić w ZWCAD Architecture

Rekomendowane odpowiedzi

W starej wersji ARTISAN 1,0 był bład generowania tekstury na ścianie poddanej poleceniu ALIGN  WALL to ROOF

 

 

med_gallery_140_6_568974.jpg

Druga próba dowodząca, iż komenda Align Wall to Roof powoduje bug-a tej wyciąganej ściany.
Wyciągana ściana nie jest także bryłą solidową ACIS, podłużne tak

Budynek środkowy ma wszystkie ściany solidowe ACIS,
Budynek prawy to kopia środkowego, z rozbitymi 1-krotnie ścianami ACIS (stają sie bryłami powierzchniowymi, NON ACIS)

p.s tak było w 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wersji ARTISAN 2014  2.0 z kwietnia 2014 problem rozwiązano

gallery_140_6_233364.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

UDAŁO SIĘ, bazując na aktualnej wersji ZWCAD ARCHITECTURE 2014 SP1 jest możliwe modelowanie przestrzennych konstrukcji z zakończeniami normalnymi na początku i końcu linii/polilinii/łuku

wykorzystując własności polecenia Path Surface.

p.s. mało tego, obiekt taki reaguje jak obiekt BIM, mozna zmieniac punkt przebiegu sciezki przez przekrój, jak kształt samej ścieżki można zmieniać jak zwykłą linię/polilinię/krzywą (do modelowania architektonicznego jest ok)

 

Niestety wielki minus, po wykonaniu polecenia 3D Group obiekt 3D nie jest bryłą 3D ACIS i nie podlega komendom SLICE ..uuuuuuuuuuu szkoda !!!! Niestety ta metoda nie jest dla mnie użyteczna dla dalszej konstrukcyjnej obróbki, ale architektom jak najbardziej może się to przydać :)

(BRYŁY POWINNY BYĆ JEDNAK DEFINITYWNIE BRYŁAMI ACIS)

 

gallery_140_2_80470.jpg

 

 

gallery_140_2_72479.jpg

 

 

Teraz pozostaje kwestia wpływu na typ zakończeń na początku i końcu, obecnie możliwe jest zakończenie normalne (przekrój prostopadły do prowadzonej ścieżki) typu "0"

 

ogólnie "marzy mi się" wpływ na takie zakończenia jak na schemacie z czerwca 2013r.

 tj.

Polecenie do definiowania sposobu zakończenia początku i końca obiektu 3D BIM

 

tj.

Typ 0 - zakończenie normalne do stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM (aktualnie możliwe!!!)

Typ 1 - zakończenie równoległe do płaszczyzny globalnej XY stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM

Typ 2 - zakończenie prostopadłe do płaszczyzny globalnej XY stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM

 

wyjątki:

 

Kiedy styczna obiektu 3D BIM w punkcie P1 lub P2 jest równoległa do płaszczyzny globalnej XY ,

zakończenie typu 1 nie jest aktywne (bo następuje efekt nieskończonego przekroju).

 

Kiedy styczna obiektu 3D BIM w punkcie P1 lub P2 jest równoległa do osi globalnej Z ,

zakończenie typu 2 nie jest aktywne (bo tu także następuje efekt nieskończonego przekroju).

 

post-140-0-45357200-1377621378.jpg

 

24-04-2013

DODATKOWE UWAGI:

 

Do komendy Path Surface nie mam uwag, ale po jednokrotnym rozbiciu  obiekt 3D

winien stać się bryłą solidową ACIS, a nie powierzchniową,

efekt końcowy winien być taki jak to robi

komenda SWEEP w ZWCAD2012 (intellicad).

post-140-0-56646600-1398326932_thumb.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jako konstruktor sobie ponarzekałem, ale pokaże zalety konstrukcyjne komendy PATH SURFACE

 

tworząc pergolę stalową na podeście żelbetowym

 

schemat 2D szkieletowy profili rurowych 140x140x8

gallery_140_2_49841.jpg

 

widok mocowania do podłoża z cieniowaniem GOUARADA

gallery_140_2_46385.jpg

 

widok całości z cieniowaniem GOUARADA (ramy 3x3m co 1m)

gallery_140_2_83121.jpg

 

WIDOKI DOCELOWE KONSTRUKCJI z ARTISANA2014

gallery_140_6_54237.jpg

 

TEST#2

gallery_140_6_4222.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kontynuacja zastosowania praktycznego komendy PATH SURFACE.

 

Danej polilinii przyporządkowano odpowiedni przekrój z odpowiednim offsetem , jest to bardzo plastyczny obiekt BIM.

W skrócie: model prętowy z narzuconym przekrojem z odpowiednim offsetem i zakończeniami normalnymi.

Idealne narzędzie dla Architektów, co lubią "poszaleć" z wizją czegoś tam :to_nie_ja: .

 

Przykład praktyczny do więźby jętkowej, gdzie kazdy profil 3D jest reprezentowany jako odcinek prosty polilinii, z zakończeniami normalnymi na obu końcach.

med_gallery_140_6_87645.jpg

 

 

wniosek i prośba do ZWSOFT... by była możliwość zastosowania zakończeń na "ścieżce" pod określonym kątem/skosem narzucanym przez użytkownika

(obecne zakończenia są normalne)

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Za pomocą polecenia PATH SURFACE elementom poziomym prostokątnym (podwójna jętka, murłata)  i VERTICAL PLATE (krokwie - przekroje prostokątne , także) udaje się uzyskać zakończenia pretów/ścieżek prostopadłe do płaszczyzny globalnej XY.

 

gallery_140_6_121089.jpg

 

W przypadku przekroi dowolnych (dwuteowniki itp.) sugerowałbym modelowanie prętowe BIM (za pomocą PATH SURFACE) - połączenia doczołowe prostopadłe typu T

w przypadku przenikania sie elementów pod dowolnym kątem - połączenie typu X  nie musi byc połaczenie doczołowe prostopadłe.

 

Chodzi tu o prawidlowy wygląd połączeń różnych elementów o różnych przekrojach.

 

Z zakończeniami równoległymi do płaszczyzny globalnej XY pomyśle

(generalnie z przekrojami prostokątnymi nie ma problemów) :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

#TEST001:

Dwuelementowa forma abstrakcyjna o konstrukcji drewnianej za pomocą ZWCAD ARCHITECTURE i ARTISAN2014

gallery_140_6_211854.jpg

 

Szkoda, tylko że ścieżka musi należeć do 1 płaszczyzny, dlatego trzeba było rozbić na 2 osobne obiekty o różnych płaszczyznach nierównoległych względem siebie..

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

W modelowaniu zaawansowanym bardzo przydatna byłaby komenda z Autocada convtosolid

 

jak w artykule http://www.automapki.com/products/automesher-application.html

 

Mesh to solid, solid to polyface mesh convert with Automesher application Created on Sunday, 10 March 2013 15:55

Automesher application offers a functionality to convert any polyface mesh DWG drawing entity, even these not convertible for CONVTOSOLID command, into true 3D solid object. Modeling with solids in comparison to standard meshes gives an unique possibility to use union, subtract and intersect boolean operations, and other advanced solid editing commands available only for 3D solid drawing entities.

 
Mesh to solid, solid to mesh with Automesher

To ensure that every mesh to solid conversion will succeed, Automesher application comes with additional features to fix input 3D mesh models and heal their geometry. It is possible to ask Automesher application to automatically unify or invert mesh traingles normals, and fill up and create any missing holes. These options in common and most cases are sufficient to convert any mesh to solid entity.

However CONVTOSOLID native AutoCAD command can also convert mesh to solid 3D object, it is well known that in many cases, even for simple 3D mesh models, it fails and only "object cannot be converted" error message is printed in the command line window. It is important to notice that CONVTOSOLID command present in AutoCAD software is not yet available in BricsCAD or ZWCAD DWG platforms.

In addition to advanced mesh to solid conversion functionality, Automesher application can also be used to import/export from STL, OBJ, STEP, IGES, SAT, BREP, 3DM, SKP, 3DS, VRML, PLY and many other 3D file formats. It is compatible with AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD and ZWCAD+ DWG editors and its evaluation version allows to fully test it during the first 5 initial days.

 

 

 

Take advantage of the solid modeling capabilities available for 3D solids. When you convert mesh, you can specify whether the converted objects are smoothed or faceted, and whether the faces are merged.

tooltip_convtosolid-smooth_solid.gif

The smoothness and number of faces of the resulting 3D solid are controlled by the SMOOTHMESHCONVERT system variable. Whereas the previous example shows a conversion to a smooth, optimized 3D solid, the following example shows a conversion to a faceted 3D solid in which the faces are not merged, or optimized.

tooltip_convtosolid-faceted_solid.gif

The following tables list the objects that can be converted to solid objects and some limitations on their conversion.

 

 

To pozwoli po modelowaniu za pomocą PATH SURFACE zastapic

powierzchniowe obiekty 3D jako solidowe ACIS podlegających

operacjom booleanowskim i innym do obróbki brył.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Szkoda ze 5-dniowa wtyczka do ZWCAD+ AUTOMESHERA nie działa prawidłowo,

obiekt 3D powierzchniowy po konwersji nie staje sie bryłą solidową by podlegac

np. komendzie SLICE (było by to dalsze ulepszenie komendy PATH SURFACE)

 

Dziwne jest to , ze obiekt zachowuje sie jak "pseudosolidowy" ale solidem w takim ujeciu nie jest po rozpoznaniu przez 3Dmass properties

 

post-140-0-08773800-1398506361_thumb.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Pilna potrzeba o dodatkową funkcję do 3D.

 

Mamy obecnie przekształcenie Solid to Surface, ale również potrzebne jest odwrotne podejście

i przekształecenie Surface to Solid (cos podobnego do convtosolid)

1404280451fe3d61d531cea86e.jpg

 

p.s. Prace rozwojowe programu "idą" "jak krew z nosa" za wolno, kuleje szczególnie modelowanie 3D obiektów o specyficznych i abstrakcyjnych formach,

z tradycyjno-"prymitywnymi" formami nie ma problemu. Pozostaje nadal czekanie. Wiele rozwiązań do Architektury i modelowania 3D przecież można zaimplementować z ZW3D którego ZWSOFT jest właścicielem a wywodzących się z VX Corporation.

 

Po co i dlaczego ?

 

Path Surface działa ok, przekroje z offsetem osadzane są prostopadle (normalnie) do ścieżki.

Ścieżkę mozna dynamicznie korygowac a za tym podąża model 3D.

Dużym minusem jest brak wpływu na kąt nachylenia przekrojów na początku i końcu ścieżki (szczególnie przydatne do

sparametryzowania jętek - jako przykład, gdzie nie można końcówek jętek naciąć równolegle do krokwi.

Brak możliwości wykonywania połączeń doczołowych krzyżulców do pasów, koncówki przekrojów powinny być równoległe do pasa dźwigara.

Po przetworzeniu poleceniem 3D group otrzymujemy przestrzenną konstrukcję 3D Surface, a nie 3D Solid.

Narzędziem konwertującym na bryły 3DSolid możnaby było dalej te elementy obrabiać.

 

Póki nie ma narzędzia Path Surface bardziej zaawansowanego (tzn. z wpływem na nachylenia przekroju na końcach ścieżki)

potrzebne jest przekształcenie obiektów 3D Surface na 3DSolid, które podlegają opreacjom booleanowskim, SLICE itp.

 

Bez tych narzędzi stoję w miejscu i konstrukcje kreśli się za długo i mozolnie.

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kontynuacja "szkolenia" wykorzystania zalet PATH SURFACE w modelowaniu prętowym konstrukcji 3D z brył powierzchniowych.

 

Na obrazkach konstrukcja abstrakcyjna, ramowa z płytą żelbetową (chodzi o idee tego polecenia)

 

SCHEMAT IDEOWY (modelowanie prętowe z wykorzystaniem polilinii i przekrojów z kształtowników stalowych)

strop żelbetowy i blachy stóp słupów z otworami  - polecenie SLAB (płyta)

med_gallery_140_2_274337.jpg

 

Zasada i efekt działania polecenia Path Surface (pokazanie ścieżki z ciągłej polilinii - słup-rygiel-rygiel-słup i przekroju z punktem wstawienia

na ścieżce - offset punkt)

 

całość:

gallery_140_2_138166.jpg

 

 

fragment w powiększeniu:

med_gallery_140_2_75253.jpg

 

 

Efekt końcowy modelowania prętowego 3D z płytą żelbetową i blachami słupów jako obiekty SLAB (płyta) z Artisana2014

gallery_140_6_25627.jpg

 

gallery_140_6_34540.jpg

 

gallery_140_6_5431.jpg

 

 

 

P.S. Do koncepcyjnego kreślenia dość "fajne" narzędzie dla architektów i z mocnymi ograniczeniami dla konstruktorów :to_nie_ja:

https://twitter.com/MaverS_71/status/460866030261112832

 

 

29-04-2014

Dodatkowy komentarz:

 

Ścieżka w postaci pojedynczej łamanej polilinii ciągłej j.w. słup-rygiel-rygiel-słup prawidłowo wykonuje połączenia

doczołowe pośrednie tzn styk słup-rygiel, w kalenicy rygiel-rygiel, rygiel-słup.

 

Najbliżej do stworzenia narzedzia 3D BIM Profile ma właśnie Path Surface, brakuje 3 rzeczy:

1. Offsetów przekrojów od początku ścieżki i końca ścieżki

2. Możliwość deklaracji nachylenia kątowego przekroju wzgledem płaszczyzny globalnej XY na począku ścieżki i końcu ścieżki

tj. z uwzględnieniem offsetu z pkt. 1

3. Po wykonaniu polecenie 3D group jakiekolwiek bryły 3D powierzchniowe winny mieć możliwość zamiany na

bryły 3DSolid (ACIS) poleceniem Surface to Solid , a te bryły podlegały by operacjom booleanowskim, SLICE, 3dmass properties

 

 

Forma graficzna rozbudowanego narzędzia do modelowania 3D

med_gallery_140_2_539333.jpg

 

gallery_140_2_14029.jpg

 

gallery_140_2_6910.jpg

 

Generalnie o to mi chodziło, modelujemy prętowo liniami,  na których tworzony jest model 3D powierzchniowy na podstawie

danego przekroju. Ustalamy lewy i prawy offset ścieżki i przekroju na ścieżce. Na koniec ustalamy kąt dla konca przekroju

na początku i końcu ścieżki (offset w/w cofa przekrój) jak na w/w grafikach. O takim narzędziu marzę od  roku oraz

na Surface to Solid bądź convtosolid.

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Za pomocą polecenia PATH SURFACE elementom poziomym prostokątnym (podwójna jętka, murłata)  i VERTICAL PLATE (krokwie - przekroje prostokątne , także) udaje się uzyskać zakończenia pretów/ścieżek prostopadłe do płaszczyzny globalnej XY.

 

gallery_140_6_121089.jpg

 

W przypadku przekroi dowolnych (dwuteowniki itp.) sugerowałbym modelowanie prętowe BIM (za pomocą PATH SURFACE) - połączenia doczołowe prostopadłe typu T

w przypadku przenikania sie elementów pod dowolnym kątem - połączenie typu X  nie musi byc połaczenie doczołowe prostopadłe.

 

Chodzi tu o prawidlowy wygląd połączeń różnych elementów o różnych przekrojach.

 

Z zakończeniami równoległymi do płaszczyzny globalnej XY pomyśle

(generalnie z przekrojami prostokątnymi nie ma problemów) :)

Witam :)

 

Udało mi się uzyskać przekroje prostopadłe wykorzystując jedynie funkcję "Ścieżka powierzchni", bez wykorzystania opcji Płyta Pionowa.

Jako ścieżkę wykorzystałam linię nachyloną do płaszczyzny XY pod kątem, a jako ścieżkę powierzchni przekrój prostokątny.

 

post-469-0-85563300-1398849157_thumb.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam, z krokwiami to pikuś,  jak jętki poziome zaprogramować  jako BIM z zakończeniami ściętymi pod kątem po obu stronach równelegle do spadku dachu. Ot zagadka. narzędzie zaproponowane rozwiązuje globalnie dowolny typ ścieżki i mocowania.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam :)

 

Udało mi się uzyskać przekroje prostopadłe wykorzystując jedynie funkcję "Ścieżka powierzchni", bez wykorzystania opcji Płyta Pionowa.

Jako ścieżkę wykorzystałam linię nachyloną do płaszczyzny XY pod kątem, a jako ścieżkę powierzchni przekrój prostokątny.

 

attachicon.gifphoto_export.jpg

Witam

 

Ten sposób oddaje efekt finalny, ale nie jest prawidłowy z zasadą tak jak ma działać kreslący tj.

danej linii/polilinii/krzywej przyporządkowany jest przekrój w postaci zamknietej polilinii ..póki co

PATH SURFACE będzie kreślił po ścieżce z zakończeniami normalnymi na poczatku i końcu ścieżki.

 

Nietypowe zakończenia pod róznymi katami można doczepiać do poczatku i końca ścieżki bryłami

solidowymi, a jesli chcemy mieć inne nachylenia przekroju niż normalne ustalane w proponowanym narzędziu jako kąt płaszczyzny przekroju a płaszczyzną

globalną XY. to załatwia zastosowanie tego do łączenia wielu nietypowych połączeń.

Najlepiej początek i koniec scieżki ustawiać prostopadle lub równolegle do płaszczyzny globalnej XY, wtedy

PATH SURFACE jest dość  "idiotoodporna" w modelowaniu 3D, co pokazałem na przykładach

graficznych wyżej.

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam

Teraz będzie przykład futurystycznego narzędzia do ZWCAD ARCHITECTURE - 3D RC DETAILING dla słupów i belek

p.s. Skoro na bazie istniejącej wersji ZWCAD ARCHITECTURE i ARTISAN2014 da radę to wykreować więc przy

dobrych chęciach ZWSOFT może to wdrożyć. Narzędzie dedykowane w szczególności dla konstruktorów

którzy mogą potestować układy przestrzenne zbrojenia w belkach i słupach.

 

Pierw "klasyczne" modelowanie 2D/3D w ZWCAD ARCHITECTURE

gallery_140_24_321333.jpg

 

Widok 3D wireframe ze zbrojeniem

gallery_140_24_243155.jpg

 

 

Widok 3D z cieniowaniem Gouarauda

gallery_140_24_108585.jpg

 

Widok aksonometryczny "klasyczny" z cieniowaniem Gouarauda

gallery_140_24_311962.jpg

 

 

Widok aksonometryczny zbrojenia z cieniowaniem Gouarauda (widok belek wygaszono)

gallery_140_24_162121.jpg

 

A teraz to po wizualizacji ARTISANEM2014

(słupy - materiał żelbet, belkom - przypisano dla lepszej widoczności zbrojenia szkło barwione jasne przeźroczyste,

zbrojenie - materiał stal żebrowana lub w kolorach jako alternatywa wyróżnienia zbrojenia dolnego, górnego i strzemion)

 

Widok na całość

gallery_140_24_75599.jpg

 

 

Szczegół połączenia słupa z belką

gallery_140_24_163368.jpg

 

 

Szczegół połączenia słupa z belką i wspornikiem

Wariant kolorystyczny "naturalny"

gallery_140_24_153123.jpg

 

 

Wariant kolorystyczny "kolorowy" : zbrojenie dolne zielone, górne czerwone, strzemiona fiolet

gallery_140_24_78178.jpg

 

A teraz komentarz po co i na co:

Tradycyjnie po to by się ZWSOFT wziął się "ostro" do roboty, by gonił z innowacjami konkurencję CAD i nie stał w miejscu. :good:

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Można wykonując polecenie PATH SURFACE wykorzystać przestrzenne ścieżki, bo myślałem wcześniej ze należące tylko do danej płaszczyzny.

 

przykład HELISY z lispu http://www.vizikos.com/lisp/spiral.lsp do wykorzystania jako strzemię spiralne do słupa żelbetowego okrągłego.

 

gallery_140_24_5913.jpg

gallery_140_24_17486.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kontynuacja testu 3D RC DETAILING - kompeksowo zazbrojono słupy okrągłe i belki

 

Widoki 3D aksonometryczny z cieniowaniem GOURAUDA (wygaszono kontury słupów i belek)

gallery_140_24_507946.jpg

 

Widok z Artisana2014 (słupom i belkom nadano przeźroczystość dla uwidocznienia zbrojenia)

gallery_140_24_254330.jpg

 

Szczegóły węzłów

gallery_140_24_23373.jpg

 

gallery_140_24_32200.jpg

 

To co wyżej w kolorystyce neutralnej naturalnej

gallery_140_24_153053.jpg

 

gallery_140_24_32165.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

C.D. o 3D RC DETAILING (oj to bardzo daleka przyszłość)

 

tym razem uszczegóławianie i wymiarowanie pręta na płasko 2D i w 3D wg ISO3766 (w Polsce mamy wersję PN EN ISO 3766:2006)

 

 

WIDOK 2D

gallery_140_24_166510.jpg

 

 

WIDOK 3D z cieniowaniem

gallery_140_24_41933.jpg

 

 

WIDOK z ARTISAN2014

gallery_140_24_33635.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tym razem zainspirował mnie w tym abstrakcyjnym ujęciu (♡) tweet → https://twitter.com/JoannaTDB/status/456720670836400128/photo/1

a źródłem głównym jest ten PDF → http://tnij.org/castle1001

 

oraz ten maswerk gotycki:  http://www.geogebratube.org/student/m5784

 

do praktycznego zastosowania w architekturze zabytkowej - motyw gotycki ..test ZWCAD ARCHITECTURE 2014 SP1 + ARTISAN2014

 

6-05-2014 korekta

gallery_140_6_114506.jpg

 

gallery_140_6_134591.jpg

 

test objał takie zagadnienia:

wykonanie otworu pod okno łukowe w ścianie murowanej

wykonanie okna za pomocą PATH  SURFACE - rama i SLAB- szyba

nałożenie tekstury na szybę

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kontynuacja testu na abstrakcyjnym przykładzie do architektury zabytków - GOTYK

- zastosowanie głównie poleceń CREATE WALL BEAM, STANDARD COLUMN, SPECIAL SHAPED-HOLE i moja ulubione ostatnio PATH SURFACE

med_gallery_140_6_101158.jpg

gallery_140_6_125032.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się