Martin_S

Co warto udoskonalić w ZWCAD Architecture

Rekomendowane odpowiedzi

Nawiązanie się do PN-EN ISO 4157-2  oraz PN-B-01025:2004 i PN-B-01029:2000

 

Fot. 1

post-140-0-22539800-1377625317_thumb.jpg

 

 

link do DWG: https://copy.com/goP00MCfjgNl

 

 

Wymagane korekty dla polskiej wersji:

 

- opis okien ( w liczniku szerokość otworu, w mianowniku: w nawiasie liczba reprezentuje wysokosc parapetu , obok wysokość otworu)

- wymiarowanie otworów dostosowane do PN-B-01025:2004

post-140-0-35823400-1377625357_thumb.jpg

- numer i opis rodzaju pomieszczenia wg PN-EN ISO 4157-2 powinno być podkreślone

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Nowa funkcjonalność dla regularnych przekrojów o zmiennej wysokości przekroju lub zmiennej średnicy (pozostałe parametry geometryczne stałe na całym przekroju) - obiekt 3D BIM, dowolnie usytuowany w przestrzeni w ramach danej kondygnacji

 

 

- przekrój pierwszy  jest ustawiany w sposób normalny do początku linii-polilinii-polilinii3D-łuku

podobnie drugi przekrój jest ustawiany w sposób normalny do początku linii-polilinii-polilinii3D-łuku

 

przekroje są takie same ...różnią się jedynie wysokością, w przypadku koła - różnią się średnicą

 

ustawienie przekroju początkowego i końcowego jest ustawiane  w identycznej orientacji w stosunku do linii-polilinii-polilinii3D-łuku

 

9 możliwych punktów orientacji (np. symetrycznie lub niesymetrycznie)

 

- obowiązuje j.w. zasada trzech możliwych typów zakończeń obiektu (0/1/2) na poczatku i końcu

 

Przykłady zastosowania:

- stalowe przekroje blachownicowe (półki o stałych wymiarach, grubość środnika stała, wysokość środnika zmienna)

 

drewniany przekrój prostokątny i kołowy

 

żelbetowy przekrój prostokątny i kołowy, teowy, dwuteowy

 

post-140-0-61046600-1377635391_thumb.jpg

 

dwg ---> https://copy.com/3mTI9PcHywLu

 

 

 

 

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Sposób na uzyskanie kot zgodnych z obowiązującym stylem graficznym kot wysokościowych wg PN-B-01025:2004

wymaganych przez Rozporządzenie z  25-04-2012 w aktualnej wersji "alfa"

 

Fot. 1

post-140-0-30214600-1377635485_thumb.jpg

 

plik dwg: ---> https://copy.com/26Cxv97sRujr

 

Aktualnie wersja "alfa" ma 5 stylów kot,

aby uzyskać wersje dla PL wybieramy styl  trzeci lub czwarty , rozbijamy , i kasujemy poziomy odcinek strzałki by uzyskać strzałkę otwartą,

dla rzędnej 0,000 wypełniamy hatchem-solidowym połówkę trójkąta

 

wartości liczbowe można wyedytować i zmienić "kropkę" na "przecinki"

 

drugim sposobem jest pasek narzędziowy do kot wysokościowych z nakładki e-cad podstawowy

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Podczas wyrównywania ścian łukowych do dachu [Align Wall to Roof]  ta ściana znika całkowicie.

 

 

przykładowe wyjście z problemu to: wyrównanie automatyczne do dachu ścian prostych i a potem ręczne dopasowanie wysokości ściany łukowej do tych sąsiadujących wyciągniętych prostych .

 

fot.1

post-140-0-32873900-1377635539_thumb.jpg

 

link do dwg testowego: ---> https://copy.com/huFfc0I0H8KX

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

c.d. Założenia merytoryczne dla polecenia:  UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE

Interpretacja "filozofii" graficznej - obiektów UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE w ujęciu 3D i 2D , dowolnie usytuowanych w przestrzeni w ramach danej kondygnacji

 

1. Widok aksonometryczny 3D + włączone cieniowanie

post-140-0-46730300-1377635661_thumb.jpg

 

2. Widok z góry 3D + włączone cieniowanie

post-140-0-01191500-1377635739_thumb.jpg

 

3. Widok standardowego rzutu płaskiego 2D w interpretacji ZWCAD ARCHITECTURE obiektów utworzonych narzędziem UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE

cięcie 1m powyżej BOTTOM , uwidocznienie wszystkiego poniżej 1m do BOTTOM

liniami widocznymi ciągłymi w ramach danej zdefiniowanej kondygnacji

(wykorzystano generalnie typowe narzędzia 3D: SLICE, SOLPROF)

post-140-0-11997500-1377635949_thumb.jpg

 

4. Widok całości jako rzutu płaskiego 2D w interpretacji ZWCAD ARCHITECTURE obiektów utworzonych narzędziem UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE

cięcie 1m powyżej BOTTOM , uwidocznienie wszystkiego poniżej 1m do BOTTOM liniami widocznymi ciągłymi,

natomiast powyżej 1m linie cieńkie przerywane , wszystko w ramach danej zdefiniowanej kondygnacji

(wykorzystano także generalnie typowe narzędzia 3D: SLICE, SOLPROF)

post-140-0-08540400-1377635880_thumb.jpg

 

link testowego DWG: --> https://copy.com/grPw20mVzEKQ

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

CORNICE ROOF GENERATOR

 Propozycja nowej funkcjonalności do dachów historycznych, zabytkowych tj. wstawianie gzymsu poziomego do

wygenerowanego dachu wielospadowego lub dwuspadowego wzdłuż obwiedni wygenerowanej przez polecenie

"Search Roof Outline".

Gzyms jest generowany wzdłuż linii ścian zewnętrznych i okapu tylko, natomiast wypłaszczenie nad gzymsem

powiązane jest  z przebiegiem okapu dachu!!!

Jeżeli horyzontalny przebieg okapu przełamany jest np. ścianami o danym kącie np. 90st., to połaczenie węzłowe na załamaniu jest typowe, jak dla ścian jako dwusieczna w węźle załamania np. 45st.

 

Fot. 1 Przykładowy model gzymsu ("Cornice") , który posłuży jako model testowy nowego polecenia do dachów.

post-140-0-14083600-1377636421_thumb.jpg

 

Fot. 2 Definiowanie obwiedni dachu dla okapu = 0 po obwodzie ścian zewnętrznych

post-140-0-40386400-1377636452_thumb.jpg

 

Fot. 3. Definiowanie zmiennych:

h - wysokość gzymsu, w - szerokość gzymsu, alfa - kąt spadku od gzymsu do wygenerowanego wcześniej dachu.

(Obwiednia dachu powinna być dopasowana do górnej krawędzi zewnetrznej okapu !!!)

post-140-0-94097000-1377636511_thumb.jpg

 

Fot. 4. Efekt po wygenerowaniu w widoku 2D

post-140-0-01173200-1377636547_thumb.jpg

 

Fot.5 Widok 3D z cieniowaniem całości

post-140-0-33775300-1377636592_thumb.jpg

 

 

Uwaga: wykorzystano podstawowe komendy 3D: Extrude, SLICE ..więc jako BIM powinno to dać się zaprogramować. :)

 

przykładowy plik DWG: https://copy.com/m8FS9geiRDvQ

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Sposób na dach MANSARDOWY poprzez wygenerowanie dwóch dachów wielospadowych o spadkach np. 70stopni i 30stopni

 

przykład dachu mansardowego

post-140-0-24814800-1377636839_thumb.jpg

 

Fot. 2  Zdefiniowany dach dolny o wiekszym spadku

post-140-0-85387700-1377636877_thumb.jpg

 

Fot. 3 Zdefiniowany dach górny o mniejszym spadku

post-140-0-56719200-1377636937_thumb.jpg

 

Fot. 4 Rzut 2D

post-140-0-80431300-1377636976_thumb.jpg

 

Fot. 5 widok 3d aksonometryczny z cieniowaniem

post-140-0-61562200-1377637011_thumb.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Proszę o wprowadzenie 3 typów zakończenia dachu. Występują "zaburzenia" w wyglądzie dachu w stanie obecnym dla spadków dachu o kątach >>45stopni ...np. przy 60, 70 fatalnie to wygląda.

 

propozycja 3 zakończeń dla symulowanych spadków 25stopni, 45stopni, 70stopni

(dla innych kątów wygląda to tak w pliku DWG : https://copy.com/4sq2IxgcA8Ws )

 

dla celów testowych przyjęto stałą grubość dachu = 200mm,   Slab Thickness = 200mm/cos(Slope)

 

  typ 1 - obecny, pionowa płaszczyzna zakończenia dachu prostopadła do płaszczyzny globalnej XY

  typ 2 - podcinany, pionowa płaszczyzna zakończenia dachu od górnej krawędzi dachu przecina sie z płaszczyzną

             poziomą od dolnej krawędzi dachu

  typ 3 -  płaszczyzna zakończenia dachu normalna, prostopadła do spadku dachu.

 

 

Fot. 1        kąt 25stopni

post-140-0-72623600-1377637243_thumb.jpg

 

 

Fot. 2    kąt 45stopni

post-140-0-07441500-1377637293_thumb.jpg

 

 

 

Fot. 3   kąt 70stopni

post-140-0-51195500-1377637324_thumb.jpg

 

Widać ewidentnie , że przy obecnej wersji vernum = "2013.03.19(10973)" dla ostrych spadków dachu

zakończenie obecne jako typ 1 wygląda "fatalnie" i rekomendowane by było raczej zakończenie typu 2 lub 3.

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

ZWCAD ARCHITECTURE ma wiele zaawansowanych narzędzi do obróbek 2D np.

 

do BLOKÓW:

 

fot.1 ZWSOFT  wprowadził bibliotekę bloków do szybkiego wstawiania

post-140-0-77905500-1377637725_thumb.jpg

 

Fot. 2 Wstawienie przykładowego stolika z 4 krzesłami (zajmuje obszar 2200mmx2200mm) i skopiowanie

post-140-0-92053400-1377637759_thumb.jpg

 

Fot. 3  "Klasyczny blok" po wstawieniu jest zwartym obiektem, z 1 gripem w punkcie wstawiania.

Block Translation zmienia 1 grip w punkcie wstawiania na 4 narożnikowe + piąty centralny.

post-140-0-17944000-1377637793_thumb.jpg

 

Fot. 4.  Block Mask nakłada tzw. "pomocniczą obwiednię" wokół bloku pomocną przy deformacjach lub rozciąganiu

post-140-0-83040400-1377637825_thumb.jpg

 

Fot. 5.   Przykład deformacji 3 bloków poprzez obrót  gripa centralnego o kąt 45st.

post-140-0-32192700-1377637857_thumb.jpg

 

Fot.6.  Finał. Usunięto "pomocnicze maski"

post-140-0-00574800-1377637876_thumb.jpg

 

Fot. 7.  Gripy narożne służą do rozciągania bloku jak typowe  polecenie STRETCH

post-140-0-33095200-1377637919_thumb.jpg

 

Fot. 8.   Przykład po rozciągnięciu poziomym x2

post-140-0-67027800-1377637945_thumb.jpg

 

Fot. 9.   Jest też możliwa szybka zmiana warstwy dla bieżącego 1 bloku lub grupy bloków o tej samej nazwie

post-140-0-98751900-1377638026_thumb.jpg

 

Fot. 10. Finał po operacji zmiany warstwy wszystkich bloków o tej samej nazwie

post-140-0-57876000-1377638052_thumb.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Powracam ponownie do zagadnienia kondygnacji w ZWCAD ARCHITECTURE, ponieważ natknąłem się ponownie na błędną interpretację normy ISO-4157-1:1998

 

Norma obowiązująca PN EN-ISO-4157-1:2001, ma status normy krajowej jest odpowiednikiem normy międzynarodowej ISO 4157-1:1998 przyjętej przez CEN bez jakichkolwiek zmian jako norma europejska.

 

Także obowiązująca norma PN-B-01025:2004 w p. 3.4 „Numeracja kondygnacji i pomieszczeń” następującym tekstem informuje: „Szczegółowe zalecenia dotyczące numeracji kondygnacji i pomieszczeń podano w PN-EN ISO 4157-1,2”.

Należy to zrozumieć, iż dla normy PN-B-01025:2004 wszelkie definicje i interpretacje graficzne są

nadrzędne w PN EN-ISO-4157-1,2:2001.

 

W p. 7.2 „Kondygnacja” jest zapisane: „Kondygnacja oznacza przestrzeń między kolejnymi dwiema powierzchniami podłogi lub przestrzeń między powierzchnią podłogi i dachu, ograniczoną przez jej fizyczne granice (podłogi, sufit i ściany), łącznie ze ścianami zewnętrznymi i innymi odpowiednimi częściami budynku (patrz rysunek 6).” .

W następnym akapicie mamy zapis, jak numerować kondygnacje oraz jak je interpretować na przekrojach: „Numeracja dotyczy nie tylko przestrzeni użytkowej danej kondygnacji, ale również fizycznych granic wyznaczających tę przestrzeń ...” , dalej jest to uściślone : „Górny poziom konstrukcji stropu w budynku wyznacza płaszczyznę rozgraniczenia jednej kondygnacji od następnej(patrz rysunek 6)”.  Można to rozumieć w ten sposób, iż rozgraniczenie  między kondygnacjami stanowią górne poziome płaszczyzny stanów surowych konstrukcji stropów oraz dolne płaszczyzny warstw podłogowych.

post-140-0-58567400-1377638542_thumb.jpg

 

Rysunek 6 wyjaśnia to dość klarownie, natomiast interpretacja odniesień w/w płaszczyzn jest nieprawidłowo graficznie przedstawiona w ZWCAD ARCHITECTURE wg nowych zasad.  Dla obiektów SLAB jako jednoelementowych jest poprawna interpretacja graficzna, ale nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji, że stanem wykończonym jest wierzch surowy konstrukcji stropu. Przecież zawsze są zakładane warstwy podłogowe z posadzką dowolnego typu.

 

Rozwiązaniem jest wprowadzenie obiektów typu SLAB osobno dla warstw podłogowych, konstrukcji stropu (oraz sufitu tynkowanego lub podwieszanego jako dodatkowa opcja pod konstrukcją stropu).

 

Dla wersji polskiej powinna być wprowadzona rzetelna zgodność graficzna zgodna z obowiązującymi normami

post-140-0-18751800-1377638737_thumb.jpg

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kontynuacja w/w wywodu w postaci graficznej mająca za cel osiągnięcie na bazie wersji

"alfa" vernum = "2013.03.19(10973)" jak najlepszej zgodności

z obowiązującymi normami w Polsce, mimo pewnych ograniczeń.

 

Do dalszej analizy funkcjonalności wzięto opcję "Search Room", która wywołuje okno "Room Generation Options"

 

Na zielono zakreślono zrozumiałe pola dotyczące definiowania generowanych automatycznych

numerów pomieszczeń, nazw pomieszczeń, pól powierzchni

Pole SLAB służy obecnie tylko i wyłącznie do definiowania wirtualnego stanu surowego konstrukcji,

brak pola do definiowania całkowitej grubości warstw podłogowych

 

fot. 1

post-140-0-58281200-1377639433_thumb.jpg

 

fot.2 Wirtualny strop z pola SLAB okna "Room Generation Options" wciska się w rzeczywistą konstrukcję stropu.

Tą niedogodność wykorzystamy później do definiowania warstw podłogowych n a stropie stanu surowego.

Brak rozwijalnego pola wyboru stylu standaryzacji dla POLSKI i innych krajów EU.

Na przekroju widać zlewanie sie 2 obiektów SLAB.

post-140-0-17097900-1377639483_thumb.jpg

 

 

fot.3 Poprawienie funkcjonalności okna "Room Generation Options" ma przykładzie rzutu 3 kondygnacji:

- wprowadzono 2 osobne pola:

                         do definiowania całkowitej grubości warstw podłogowych kondygnacji nr 3 jako FLOOR

                         do definiowania grubości stropu stanu surowego kondygnacji nr 3 jako SLAB

 

płaszczyzną odniesienia dla warstw podłogowych jest płaszczyzna globalna XY (Z=0), wierzch stanu surowego stropu,

 

natomiast płaszczyzną odniesienia dla konstrukcji stropu stanu surowego jest płaszczyzna górna stropu

 

(interpretacja zgodna z rysunkiem 6 wg PN EN-ISO-4157-1:2001)

 

- wprowadzono pole rozwijalne standaryzacji danego kraju np. Polski co skutkuje poprawną formą graficzną

generowania opisów okien, kot wysokościowych itp.

 

- Wirtualne stropy SLAB odbito i zamieniono na warstwy podłogowe na przekroju

 

- skorygowano styl kot wysokościowych

 

- uzupełniono wymiarowanie na przekroju dla stropów i warstw podłogowych.

                                               

fot. 3

post-140-0-22730200-1377639532_thumb.jpg

 

fot.4 Na rzucie pokazano rozszerzony styl opisów stolarki, kierunek północny, nr i opis pomieszczeń z powierzchnią

post-140-0-53278700-1377639597_thumb.jpg

 

fot. 5 Na rzucie pokazano uproszczony styl opisów stolarki (dla powtarzalnej stolarki, gdzie wcześniej zdefiniowano szerokość i wysokośc+wys. parapetu wystarczy samo oznaczenie kodowe np. O1), kierunek północny, nr i opis pomieszczeń z powierzchnią

post-140-0-66368600-1377639643_thumb.jpg

 

fot.6 rys. rzutu .A.3 wg PN-B-01025:2004

post-140-0-13559600-1377639685_thumb.jpg

 

fot. 7 Wymiarowanie otworów

post-140-0-38772400-1377639772_thumb.jpg

 

fot. 8

post-140-0-35871600-1377639956_thumb.jpg

 

fot. 9

post-140-0-20532600-1377640040_thumb.jpg

 

Przykładowy DWG: https://copy.com/gQPMIibkwCRb

 

9-07-2013 Uzupełniono 2 grafiki fot. 9 i fot. 10 gdzie pokazano zasadę opisu otworów

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Przydała by się dodatkowa funkcja do generowania kominów murowanych lub systemowych wg biblioteki.

tzw. CHIMNEY GENERATOR

aby móc w dachach uwzględniać kominy dymne, spalinowe, wentylacyjne

fot. 01

post-140-0-96449800-1377641581_thumb.jpg

 

Ogólne zasady kreślenia kominów wg fot.

Fot 2.

post-140-0-85464600-1377641666_thumb.jpg

 

Fot 3

post-140-0-15707300-1377641739_thumb.jpg

 

 

 

Wykorzystując właściwości obiektów BIM w ZWCAD ARCHITECTURE można "obejść" brak tej funkcji wykorzystując

głównie narzędzia w zakładkach:"WALL BEAM SLAB" oraz "DOOR and WINDOW" .

Kominy powstałe na poniższym przykładzie są jakby kompozytem obiektów BIM.

Przykład pokazuje 2 kominy murowane z cegły tradycyjnej 250x120x65,

oraz 2 kominy z bloczków systemowych 240x240 z otworem fi160mm

 

Fot.4  Widok 2D od frontu

post-140-0-23999700-1377641805_thumb.jpg

 

Fot. 5 Widok 2D od prawej

post-140-0-49387900-1377641848_thumb.jpg

 

Fot.6 Widok 2D z góry

post-140-0-41601200-1377641906_thumb.jpg

 

Fot. 7 Wygenerowana elewacja 2D od frontu, uzupełniona wypełnieniami

post-140-0-63091600-1377641985_thumb.jpg

 

Fot. 8 Wygenerowana elewacja 2D od prawej, uzupełniona wypełnieniami

post-140-0-35754500-1377642021_thumb.jpg

 

Fot. 9 Wygenerowany przekrój 1-1

post-140-0-90989500-1377642101_thumb.jpg

 

Fot. 10    Widok 3D aksonometryczny nr1

post-140-0-97188400-1377642139_thumb.jpg

 

Fot. 11    Widok 3D aksonometryczny nr2

post-140-0-50565000-1377642184_thumb.jpg

 

W/w grafiki miały na celu przykładowo pokazać propozycję zadziałania nowej opcji do kominów :CHIMNEY GENERATOR

przykład DWG: https://copy.com/geTWIRjHI7ie

przykład uproszczony DWG: https://copy.com/HVrk84zOdsuk

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

9-08-2013

 

Jest pewien problem CAD.

 

Po wykonaniu złożenia 3D modelu z poszczególnych kondygnacji w którym wystepują słupy, tworzony jest blok 3D np. z brył solidowych.

Po rozbiciu bloku otrzymujemy rozseparowane bryły solidowe. W przypadku słupów na warstwie A-COLU-RC po wykonaniu komendy SOLPROF słupy są pomijane, za wyjątkiem

ścian i płyt, uważam to za poważny "błąd". Logiczniej było, by to co jest solidowe reagowało na komendę SOLPROF.

 

Okazuje się, że obiekty słupowe jako BIM (warstwa A-COLU-RC) po złożeniu 3D nie są bryłami solidowymi, więc dlatego nie reagują na komendę SOLPROF.

Użytkownik ZWCADA normalnego niestety nie może wykorzystać modelu 3D nie będący w całości złożeniem z brył solidowych np. do

generowania widoków symulujących np. szalunki 3D. W takiej sytuacji trzeba tworzyć indywidualne bryły solidowe słupów zastepując słupy BIM ZWCADA ARCH.

 

Generalnie powinno być tak:

 

1. Obiekt BIM tworzony w ZWCAD ARCHITECTURE (bardzo funkcjonalny, bo paroma parametrami można  łatwo nim "sterować"

i kontrolować w przestrzeni w ramach danej kondygnacji)

 

2. po jednokrotnym rozbiciu w/w powinien stać się bryłą solidową,

 

3. po powtórnym rozbiciu bryły solidowej obiekt staje sie "bryłą "powierzchniową"

 

4. powtórne rozbicie "bryły powierzchniowej" obiekt jest bryłą prętową, składającej sie z linii

 

 

W/w operacje  3D wg p. 2,3,4 są aktualnie typowe dla ZWCAD PRO bez plusa i z plusem dowolna wersja

W/w operacje  3D wg p. 1,2,3,4 powinny być podobnie typowe dla ZWCAD ARCHITECTURE

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie,

 

Dziękujemy za zgłoszenie problemu.

 

Przyjrzymy się temu dokładnie w poniedziałek i będziemy konsultować problem z producentem.

 

Pozdrawiam

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Wprowadzono pewną nowość (zaawansowana "wtyczka" do renderingu)  -  tj.Lightworks Artisan dla ZW3D 2012.

Czy byłaby możliwość wprowadzenie podobnej "wtyczki" Lightworks Artisan do wizualizacji obiektów 3D w ZWCAD ARCHITECTURE?

 

Belight425x239.jpg

 

realtime425x239.jpg

 

WebsiteImage2.png

 

65990_689_lightworks_sort_artisan_pour_m

 

 

 

źródło:

http://www.zwsoft.com/artisanforzw3d/

oraz

http://www.lightworksartisan.com/what-is-artisan

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie,

 

Moduł do renderingu jest przewidziany w planach rozwojowych programu ZWCAD Architecture, jednakże nie wiemy jeszcze czy będzie to Lightworks Artisan.

 

O wszystkich nowościach w oprogramowaniu będziemy Państwa informować na forum.

 

Pozdrawiam

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Przykład praktycznego zastosowania polecenia: Create WALL BEAM, STANDARD COLUMN oraz SLAB  do modelowania 2D i 3D rysunków szalunkowych fundamentów, podwalin i niecek do konstrukcji żelbetowej hali

 

Fot.1

post-140-0-21363400-1377642627_thumb.jpg

 

Fot.2

post-140-0-75529300-1377642658_thumb.jpg

 

Fot. 3  

- podwaliny i termoizolacja (polecenie do ścian - Create WALL BEAM)

- zwyżki stóp (polecenie do słupów - STANDARD COLUMN)

- stopy i dno niecek (polecenie do płyt - Slab)

post-140-0-73105700-1377642689_thumb.jpg

 

Fot.4 Widok aksonometryczny (cieniowanie) + polecenie 3D Group

post-140-0-26907300-1377642735_thumb.jpg

 

Fot. 5. Polecenie 3D Group + import konstrukcji stalowej na nasze fundamenty

post-140-0-61115600-1377642767_thumb.jpg

 

Fot.6 Polecenie 3D Group + import konstrukcji stalowej na nasze fundamenty

post-140-0-88824400-1377642803_thumb.jpg

 

 

Rzut 2D PDF

https://copy.com/OhLNSIUPwCB4

 

 

Widok aksonometryczny 3D z zaimportowanym modelem stalowym hali

https://copy.com/9efWK1oaB9Vu

 

 

testowy plik DWG:

https://copy.com/wnLueSkqvzLc

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dla poznania podstaw jest jutro szkolenie internetowe z podstaw:

 

 

ZWCAD Architecture - wprowadzenie

 
 
 

Czwartek 22 sierpień 2013, 14:00 - 15:00 Odsłon : 24

Do uczestnictwa wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz głośniki w komputerze.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail: biuro@dobrycad.pl. Przed seminarium prześlemy Państwu linka dostępowego.

Miejsce : Internet. Język polski.
Kontakt : biuro@dobrycad.pl

 

tu kliknąć:

http://dobrycad.pl/harmonogram/event/98-zwcad-architecture-wprowadzenie.html

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Do w/w przykładu. Jesli zmienimy niektóre style wypełnień obiektów typu ściana, słup to wystąpią "dziwne" przekłamania, braki ciągłosci linii hatch.

 

poniżej wybrane przykłady:

 

Fot. 1 Wybór stylu

post-140-0-90232800-1377642961_thumb.jpg

 

Fot. 2 Stone wall symuluje nam okładzine termoizolacyjną jako obiekt typu ściana

post-140-0-14006200-1377643010_thumb.jpg

 

Fot. 3 Przykład hatch nr1 error

post-140-0-00208400-1377643054_thumb.jpg

 

Fot. 4    Przykład hatch nr2 error

post-140-0-25134400-1377643129_thumb.jpg

 

Generalnie część wypełnień generuje sie prawidłowo , część z pokazanymi niedociągnięciami, co wymaga korekty przez ZWSOFT.

Edytowane przez Martin_S

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Z ciekawością śledzę ten wątek ale mam mały problem z wyświetlaniem obrazków które wkleja Martin_S. Wyświetla mi się tylko kilka w początkowych postach później już prawie żaden. Czy inni też mają taki problem czy tylko ja ?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie,

 

Rzeczywiście czasem występuje problem z wyświetlaniem załączonych obrazków.

 

Może rozwiązaniem byłby inny sposób ich wklejania?

 

Pozdrawiam

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się