Sign in to follow this  
Parikon

2020 SP1 Program przestał działać

Recommended Posts

Po aktualizacji do 2020 Sp1 jeden z moich programów przestał działać. Wyskakuje błąd eRegisteredAplicationidnotfound. Prawdopodobnie w tej wersji przestaje wykonywać się następujący kod.

// Open the Registered Application table for read
          RegAppTable acRegAppTbl;
          acRegAppTbl = tr.GetObject(db.RegAppTableId, OpenMode.ForRead) as RegAppTable;

          // Check to see if the app "ACAD_DSTYLE_DIMJAG_POSITION" is
          // registered and if not add it to the RegApp table
          if (acRegAppTbl.Has("ZWCAD_DSTYLE_DIMJAG_POSITION") == false)
          {
            using (RegAppTableRecord acRegAppTblRec = new RegAppTableRecord())
            {
              acRegAppTblRec.Name = "ZWCAD_DSTYLE_DIMJAG_POSITION";
              acRegAppTbl.UpgradeOpen();
              acRegAppTbl.Add(acRegAppTblRec);
              tr.AddNewlyCreatedDBObject(acRegAppTblRec, true);
            }
          }

 

Dalsza część kodu

// Create a result buffer to define the Xdata
          ResultBuffer acResBuf = new ResultBuffer();
          acResBuf.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName,
                               "ZWCAD_DSTYLE_DIMJAG_POSITION"));
          acResBuf.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 387));
          acResBuf.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 3));
          acResBuf.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 389));
          acResBuf.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataXCoordinate,
                               new zzg.Point3d(-1.26985, 3.91514, 0)));

          zzd.ResultBuffer rb = new zzd.ResultBuffer(new zzd.TypedValue[10]

              {new zzd.TypedValue((int)zzd.DxfCode.ExtendedDataRegAppName, "ZWCAD"),
                new zzd.TypedValue((int)zzd.DxfCode.ExtendedDataAsciiString, "DSTYLE"),
                new zzd.TypedValue((int)zzd.DxfCode.ExtendedDataControlString, "{"),
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 279 ), //DIMTMOVE
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 40 ), // DIMSCALE
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 271 ), // DIMDEC
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, 41), // DIMASZ       
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataReal, 342 ),  // DIMBLK 
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataReal, 144 ),  // DIMLFAC
                new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataControlString, "}" )});

 

Edited by Parikon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Już wiem kiedy przestaje działać. Gdy chcę wywołać wcześniej zdefiniowany
zzd.ResultBuffer rb

tym kodem

// Set the XData on our object
                           //poniższej linijki już nie wykonuje tylko wypisuje komunikat błędu "eRegisteredAplicationidnotfound"
                            wymiar.XData = rb;
                           
                            wymiar.XData = acResBuf;
                           
                            wymiar.XDataTransformBy(mat);
                           
                            wymiar.Dispose();
                           
                            wymiar_start = koniec;
                         

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this