Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/16/21 in all areas

  1. Pracujemy obecnie nad dodaniem do naszych nakładek (np. ZWGeo, ZWTraffic) możliwości wstawiania map z zasobów z portali gov.pl. Funkcjonalność jest w bardzo początkowej fazie, ale postanowiliśmy ją udostępnić. Możemy wybrać różne serwery z danymi i sprawdzić jakie udostępnia dane (warstwy). Następnie definiujemy obszar w który ma być wstawiona mapa. Wygląda to tak jak na animacji poniżej. Biblioteki do pobrania ZWMS.zip Pobrany plik zip należy rozpakować do katalogu i poleceniem netload (tylko wersja ZWCAD Pro) wczytać plik ZWMS.dll Wtedy pojawi się dodatkowy panel. W pliku zip znajduje się również plik Plik_testowy.dwg, który został użyty podczas kręcenia filmu.
    1 point
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00