Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/06/21 in all areas

  1. Opublikowaliśmy ZWCAD 2021 SP2. Linki oraz lista zmian są dostępne tutaj: https://www.zwcad.pl/zwcad-2021/zwcad-2021-sp2.html Niektóre z nowości: szyk dynamiczny, połączenie z arkuszem kalkulacyjnym, lepsza praca tabelami, ulepszone "zoomowanie".
    1 point
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00