Blogs

Our community blogs

 1. Aplikacja ZWCAD Architecture 2015 umożliwia wstawianie okna łukowego na narysowanej ścianie łukowej.

  Cała operacja nie jest skomplikowana.

  Rozpoczynamy od narysowania ściany łukowej - opisano we wpisie

  Mając już ścianę można przejść do wstawienia okna łukowego.

  Narzędzie Ściana łukowa znajduje się w Menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno.

  blogentry-824-0-35096700-1444633689_thumb.png

  Dostępne jest również poprzez wpisanie polecenia S41_ARCWINDOW.

  Po włączeniu opcji pojawi się okno, w którym można ustawić parametry okna łukowego. Wybrać odpowiednie wymiary obiektu, wpisać wysokość parapetu czy też ustalić metodę wstawiania okna łukowego na ścianie łukowej.

  blogentry-824-0-00262700-1444633859.png

  Po ustaleniu wszystkich parametrów, należy kliknąć w wybranym miejscu ściany łukowej i okno zostanie wstawione.

  Widok z góry (2D):

  blogentry-824-0-37857800-1444636706_thumb.png

  Widok w 3D wstawionego okna łukowego:

  blogentry-824-0-81616900-1444636952_thumb.png blogentry-824-0-42821600-1444636953_thumb.png

  W dodatkowej nakładce ARTISAN, można stworzyć wizualizację obiektu.

  blogentry-824-0-45353900-1444639167_thumb.png blogentry-824-0-34594300-1444639172_thumb.png

 2. Blogger

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 219
   views

  No blog entries yet

 3. Mam przyjemność poinformować o nowej nakładce na ZWCAD dedykowanej dla branży odzieżowej.

  blogentry-1-0-05942200-1473407733_thumb.

  Ulotka o nowym programie Ulotka_ZWTextile.pdf

  Zapraszamy również na premierę nakładki, która odbędzie w Łodzi 22 września.

  :hi:

 4. W ZWCAD Architecture znajdziemy narzędzia do modelowania płyt poziomych oraz pionowych.

  Modelowanie płyt poziomych możemy wykonać przy użyciu dwóch dostępnych narzędzi:

  - funkcji Płyta

  - funkcji Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek

  Funkcjonalności te różnią się sposobem (poziomem automatyzacji) rysowania płyt (narzędzie Płyta wymaga zdefiniowania obrysu krawędzi płyty, natomiast Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek modeluje płytę po obrysie tych elementów). Można z nich korzystać w następujący sposób:

  1) Funkcja Płyta (rysuje płytę po wskazanym obrysie):

  1.1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_PB):

  blogentry-469-0-50142000-1432621405.png blogentry-469-0-11776300-1432621415.png

  1.2) Określ parametry płyty w oknie dialogowym funkcji:

  blogentry-469-0-35986300-1432621667.png

  • grubość płyty
  • poziom wierzchu lub spodu płyty
  • Usuń profil - usuwa wcześniej wrysowany profil płyty

  1.3) Wybierz metodę rysowania płyty:

  blogentry-469-0-31291600-1432622702.png

  • Wybierz zamknięte krzywe - rysuje płytę po obrysie wcześniej wrysowanej zamkniętej poliliniii
  • Prostokątna płyta - rysuje płytę na zaznaczonym prostokątnym obszarze
  • Rysuj płytę - pozwala na wskazywanie punkt po punkcie kolejnych narożników płyty, tworzy płytę o dowolnym kształcie.

  Po wybraniu odpowiadającego nam sposobu wprowadzania płyty i wcześniejszym zdefiniowaniu jej parametrów, wprowadzamy ją do naszego projektu:

  blogentry-469-0-09667700-1432627367_thumb.png

  2) Funkcja Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek (rysuje płytę po obrysie belek/ścian żelbetowych):

  2.1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_SSLB):

  blogentry-469-0-59474400-1432627701.png blogentry-469-0-94970900-1432627713.png

  2.2) Zdefiniuj parametry płyty w oknie dialogowym funkcji:

  blogentry-469-0-27237700-1432628027.png

  • Oznaczenie płyty
  • Grubość płyty
  • Poziom wierzchu płyty

  2.3) Wskaż miejsce wstawienia płyty (punkt na obszarze pomiędzy belkami lub ścianami żelbetowymi):

  blogentry-469-0-22513300-1432627992_thumb.png

  Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy płytę stropową na obrysie belek lub ścian żelbetowych:

  blogentry-469-0-87289700-1432628175_thumb.png

  UWAGA: Widoczność płyty wrysowanej przy użyciu narzędzia Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek można zmienić przy użyciu funkcji Włącz/Wyłącz Płytę (płyta będzie widoczna, bądź nie, na naszym modelu).

  Poniżej zamieszczam film instruktażowy pokazujący działanie narzędzi do rysowania płyt poziomych:

  Modelowanie płyt pionowych możemy wykonać przy użyciu funkcji Płyta pionowa. Modelowanie płyty pionowej można wykonać wg następujących kroków:

  1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_SB):

  blogentry-469-0-07111700-1432628868.png blogentry-469-0-41074400-1432628877.png

  2) Wskaż punkt początkowy i końcowy płyty

  3) Określ poziom punktu początkowego i końcowego płyty

  4) Określ wysokość płyty na skrajnych krawędziach

  5) Podaj grubość płyty

  blogentry-469-0-73109000-1432629082_thumb.png

  • 1
   entry
  • 4
   comments
  • 2825
   views

  Recent Entries

  W systemie Windows pliki wyświetlają się w sposób, który odległy jest odległy od mojego pojmowania rzeczywistości. np

  A-1.dwg,

  A-10.dwg ,

  A-11.dwg,

  ...

  a po A-19.dwg możemy zobaczyć

  A-2.dwg

  i dalej A-21.dwg - aż do A-29.dwg

  po czym A-3.dwg.

  Wolałbym tak:

  A-1.dwg

  A-2.dwg

  A-3.dwg

  aż do A-9.dwg,

  a dopiero później A-10.dwg, 11 do 19, 20 - 29 itd.

  Windows umożliwia wyświetlanie plików również w takim trybie, ale to wymaga zmiany ustawień w polityce .

  Można to wykonać w ustawieniach polityki np po uruchomieniu programu gpedit.msc

  Można też znaleźć odpowiedni wpis w rejestrze Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  NoStrCmpLogical tam wpisujemy wartość 1.

 5. ZWCAD Architecture posiada funkcjonalność umożliwiającą utworzenie własnego wzoru linii użytkownika:

  blogentry-469-0-71679300-1424164381_thumb.png

  Poniżej przedstawiam procedurę tworzenia linii użytkownika:

  1) Jak widać powyższa linia jest utworzona jest z powtarzalnych elementów. W pierwszej kolejności rysujemy element powtarzalny wzoru linii:

  blogentry-469-0-51537700-1424166307_thumb.png

  UWAGA: Zaznaczony punkt jest używany do określenia odległości pomiędzy powtarzalnymi elementami wzoru.

  2) Uruchom funkcję Zarządzanie Biblioteką. Znajdziesz ją w zakładce Wzór/Blok lub wpisując w pasku poleceń komendę S41_TKGL.

  blogentry-469-0-52302200-1424167009.png

  blogentry-469-0-07476600-1424167021.png

  3) W oknie dialogowym Zarządzania Biblioteką idź do zakładki Biblioteka Specjalna i wybierz Line Pattern Library:

  blogentry-469-0-33993500-1424167350_thumb.png

  4) Kliknij dwukrotnie na katalog U_LinePat i następnie wybierz funkcję Nowy Blok z zakładki Bloki:

  blogentry-469-0-04417500-1424170056_thumb.png

  5) Wybierz elementy do utworzenia bloku. Pamiętaj o wskazaniu punktu definiującego odległość pomiędzy elementami linii:

  blogentry-469-0-59943000-1424167743_thumb.png

  6) Wskaż punkt bazowy i potwierdź kolejne kroki w domyślnych opcjach. Zostaje utworzony nowy wzór linii:

  blogentry-469-0-92725500-1424168051.png

  7) Jak widać wzór linii nie jest jeszcze prawidłowy - musimy go zaktualizować.

  8) Powróć do obszaru rysunku i narysuj kilka jednostek wzoru linii:

  blogentry-469-0-47866000-1424169341_thumb.png

  9) Wróć do okna Zarządzania biblioteką, kliknij prawym przyciskiem myszy na wzór linii, który chcesz zmodyfikować i wybierz opcję Przebuduj- metoda 1:

  blogentry-469-0-69593800-1424169496_thumb.png

  10) Automatycznie powrócisz do rysunku. Nie wybieraj teraz żadnych elementów, wystarczy kliknąć ENTER aby potwierdzić wszystkie domyślne opcje. Wzór linii zostanie w całości przebudowany:

  blogentry-469-0-87177300-1424169686_thumb.png

  11) Teraz możesz już korzystać z nowego wzoru linii przy użyciu funkcji Wzór linii:

  blogentry-469-0-28798900-1424170175_thumb.png

  Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

 6. ZWCAD+ umożliwia reset ustawień jakie zostały wprowadzone przez Użytkownika.

  Należy pamiętać, że po przeprowadzonej operacji resetu profilu zostaną przywrócone ustawienia domyślne, czyli ustawienia "świeżo" zainstalowanego programu ZWCAD+ 2015.

  Aby to wykonać należy wejść w Opcje programu, przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszar rysunku.

  opcje

  Po włączeniu Opcji, należy przejść do zakładki Profile.

  opcje1

  Następnie zaznaczyć dostępny profil oraz kliknąć Resetuj i następnie OK.

 7. :kompas:

  Miło mi napisać kilka słów o nowym programie CAD.

  Jest to KOMPAS-3D w wersji Home.

  Można go pobrać z tego adresu http://jakicad.pl/pl/pobierz/KOMPAS-3D_V15_HOME__2014_06_23__EN.zip

  a z tego adresu spolszczenie http://jakicad.pl/pl/pobierz/KOMPAS-3D_V15_HOME_LP__2014_06_23__EN.msp

  Wkrótce rozpoczniemy cykl szkoleń z zakresu obsługi tego programu.

  Pozdrawiam

  KOMPAS-3D v15 HOME 004

  KOMPAS-3D v15 HOME 003

  KOMPAS-3D v15 HOME 002

  KOMPAS-3D v15 HOME 006

 8. Korzystając z interfejsu klasycznego, w celu dodania polecenia, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnym pasku narzędzi i wybrać Dostosuj. Wszystkie operacji związane z dodaniem przycisku wykonujemy przy widocznym oknie Dostosuj.

  Najeżdżamy kursorem myszy na pasek na którym chcemy dodać polecenie i pod prawym przyciskiem myszy wybieramy Wstaw.

  blogentry-325-0-98248100-1395224291.png

  W oknie Właściwości przycisku, wpisujemy nazwę funkcji, a w polu Makro związane z tym przyciskiem np. dla funkcji półprosta wystarczy dopisać angielskie polecenie ^C^C_ray i kliknąć Zastosuj - jak pokazano poniżej.

  blogentry-325-0-35818600-1395222391.png

  Po kliknięciu Zastosuj, pojawi się jeszcze komunikat o Dostosowaniu grupy menu, który potrzeba potwierdzić Tak.

  blogentry-325-0-08587500-1395223175.png

  Edycję właściwości przycisku wykonujemy przez prawy przycisk myszy Właściwości.

  blogentry-325-0-47734000-1395223350.png

  Ikonę przycisku można wczytać z pliku lub samemu narysować wybierając prawy przycisk myszy Edytuj obrazek przycisku.

  blogentry-325-0-08458300-1395222546.png

  Po wybraniu opcji Edytuj obrazek przycisku, pojawi się Edytor przycisków, w którym można utworzyć własną grafikę.

  blogentry-325-0-36342700-1395222695.png

  Można skopiować ikonę z innego przycisku, a po wklejeniu jej na dodany przycisk, można ją edytować.

  Ikonę można także wczytać w Edytorze przycisków przez wskazanie pliku z rozszerzeniem bmp o rozmiarach 16x16. Taką ikonę można utworzyć w różnych programach graficznych lub po prostu pobrać z Internetu.

  • 1
   entry
  • 2
   comments
  • 7249
   views

  Recent Entries

  Program SMath to połączenie edytora tekstu z kalkulatorem.

  Zachwycił mnie swoją funkcjonalnością.

  Jest całkowicie darmowy.

  Można go pobrać z tego adresu http://en.smath.info/forum/yaf_topics30_Nightly-builds.aspx

  Oto klika słów o programie:

 9. Dzisiaj może niekoniecznie w temacie nowości i promocji, jednak zbliżających się już dużymi krokami Świąt.

  W imieniu całej załogi firmy Usługi Informatyczne SZANSA

  pragnę przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia.

  Niech ten magiczny czas pozwoli wszystkim na chwilę odpoczynku,

  refleksji i ciepłych rodzinnych spotkań,

  a nowy Rok niech będzie dla Państwa pasmem sukcesów i zrealizowanych planów.

  Wesołych Świąt! :)

  gallery_392_15_224078.jpg

  • 1
   entry
  • 0
   comments
  • 6228
   views

  Recent Entries

  Zanim będziemy pracować w programach typu SolidWorks czy Inventor, większość z nas musi przejść jakąś drogę do zrozumienia podstaw projektowania 3D i stworzyć swój warsztat. Chodzi z jednej strony o podstawowe pojęcia, a z drugiej o stanowisko pracy w sensie hardware’u, który będzie wspierał nasze pomysły.

  W moim pierwszym wpisie chciałbym przyjrzeć się trzem narzędziom, dzięki którym można „pobawić” się projektowaniem oraz zrobić pierwsze podejście do czegoś dużo bardziej zaawansowanego.

  Pierwsze z tych narzędzi to TinkerCAD, strona internetowa wewnątrz której możemy uruchomić aplikację do prostych operacji konstrukcyjnych w 3D. Wszystko działa bez konieczności instalowania czegokolwiek, a najważniejsza zaleta dla osoby bez formalnego przygotowania jest seria tutoriali wideo dla początkujących. W tym środowisku można bez większego stresu potrenować modelowanie 3D na podstawowych bryłach.

  Po postawieniu pierwszego kroku w TinkerCAD dużo łatwiej będzie nam zacząć działać w trochę bardziej wymagającym środowisku, np. Autodesk 123d. To rodzina aplikacji do różnych aspektów projektowania i modelowania. Duża część ich funkcjonalności jest dostępna za darmo - większość początkujących nie będzie potrzebować żadnych funkcji premium jeszcze długo po rozpoczęciu pracy w tym środowisku.

  Trzecie narzędzie, które może pomóc wdrożyć się w środowisko CAD to SketchUp w wersji Free. Program wymaga ściągnięcia ze strony i zainstalowania. Po raz kolejny możemy skorzystać z serii naprawdę pomocnych przewodników wideo dla kompletnych amatorów - firmie zależy na tym, żeby zachęcić potencjalnych konstruktorów bez najmniejszej wiedzy z tej dziedziny.

  Do obsługi programów CAD, szczególnie tych mniej zaawansowanych, nie jest potrzebna wyjątkowa wydajność ogólna i graficzna komputera, ale wraz z zaawansowaniem projektów rośnie również zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesora i karty graficznej. Kwestią gustu jest, czy lepiej zdecydować się na komputer stacjonarny z monitorem, laptopa do tego typu pracy czy komputer typu All-in-One.

 10. W ZWCAD Mechanical pracujemy głównie w przestrzenie modelu.

  Ramki wstawiamy także w przestrzeni modelu, do ramek mamy dostępne dedykowane narzędzia.

  Można je wybrać z menu górnego ZWCADM --> Układ --> Konfiguracja obramowania, lub poprzez polecenie FRA.

  ZWCAD Mechanical polecenie do konfiguracji formatki

  Po wybraniu tego polecenia pojawi się okno dialogowe. Możemy w nim wybrać:

  1. Rodzaje norm, które będą zastosowane w rysunku.
  2. Rozmiar arkusza
  3. Skalę - możemy ją wybrać z menu rozwijanego, lub także narysować prostokąt obejmujący - wtedy skala zostanie dopasowana do rysunku.
  4. Możemy wybrać rodzaj tabelki.

  ZWCAD Mechanical okno wyboru formatki

  Po zatwierdzeniu wstawimy gotową ramkę z tabelką.

  Teraz mamy do wyboru 2 opcje:

  1. Jeśli po wstawieniu klikniemy prawym klawiszem myszki - to całą formatkę będziemy trzymać po kursorem myszy - możemy zmienić jej położenie na rysunku.
  2. Jeśli zaznaczymy obiekty, to zostaną one wyśrodkowane na formatce, zmieni się takżę styl wymiarowania na taki, aby był czytelny w danej skali.

  Kliknięcie w ramkę spowoduje przejśćie do okna edycji formatki.

  Wybranie innej formatki zaowocuje zmianą wstawionej rami i tableki.

  Pokazałem to także na filmie.

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 1463
   views

  No blog entries yet

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 481
   views

  No blog entries yet

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 460
   views

  No blog entries yet

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 487
   views

  No blog entries yet

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 341
   views

  No blog entries yet

  • 0
   entries
  • 0
   comments
  • 108
   views

  No blog entries yet